Om

Omikron Elektro AS er en registrert elinstallasjonsbedrift som leverer bærekraftige løsninger innenfor elektrosegmentet.
Vårt personell har god erfaring med å skreddersy løsninger etter våre kunders ønsker og behov.

Omikron Elektro AS har registrert elektroinstallatør og EKOM-nett autorisasjon utsted av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Vi utfører følgende arbeider:

  • Nyinstallasjon & renovering av elektrisk installasjon i næringsbygg, boliger og fritidsboliger.
  • Nyinstallasjon & renovering av svakstrøm kommunikasjons-, sikkerhets- og alarmanlegg.
  • Feilsøking og feilretting på de fleste typer elektriske anlegg.
  • Boligkontroll i henhold til NEK 405 - 2 av Nemko sertifisert kontrollør.

Forretningsideén vår er at vi skal være miljø- og samfunnsbevisste og den foretrukne samarbeidspartner i vår bransje, med best kvalitet og høy kompetanse.

Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning. Omikron Elektro AS anser det som viktig å være en ansvarlig bedrift overfor lokalsamfunnet. Vi satser på lokal rekruttering og å bidra med arbeidsplasser i kommunen. Vi fokuserer på fremtidige generasjoner og er i den forbindelse NELFO godkjent lærlingbedrift med flere lærlinger ansatt.